CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY 220KV PHÚ LÂM - HÓC MÔN

09/05/2019 15:07:16 335

Công trình : CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY 220KV PHÚ LÂM - HÓC MÔN 

Địa chỉ : Hóc Môn, Tp HCM

Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT D600