CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

CĂN HỘ CAO CẤP RIVER GARDEN

09/05/2019 15:07:48 415

Địa chỉ : 170 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q 2, Tp. HCM

Chủ đầu tư : Indochina Land

* Giai đoạn 1 :
Nhà thầu phụ : Xí Nghiệp Xây Lắp Dân Dụng Và Công Nghiệp
Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT móng đường kính 500mm
                      (Nhân công + máy móc)
Chiều sâu mỗi cọc : » 45 mét
Khối lượng đã thi công giai đoạn 1 : 189 (cọc)
Tổng giá trị giai đoạn 1: 5.216.951.000 (đồng)

* Giai đoạn 2 :

Nhà thầu chính : Công ty CP Xây Dựng Cotec (Coteccons)

Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT móng đường kính 500mm

                      (Nhân công + máy móc)

  • Chiều sâu mỗi cọc : » 45 mét
  • Khối lượng đã thi công giai đoạn 2 : 601 (cọc)
  • Tổng giá trị giai đoạn 2 : 17.036.345.386 (đồng)

 

Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT móng đường kính 500mm móng cẩu tháp

                     (Nhân công + máy móc)

  • Chiều sâu mỗi cọc : 50 mét
  • Khối lượng đã thi công : 10 (cọc)
  • Tổng giá trị : 253.500.000 (đồng)

 

Hạng mục : Thổi rửa, vệ sinh và đổ bêtông lòng ống cọc li tâm 600mm

  • Tổng giá trị : 385.955.000 (đồng)

Cọc khoan nhồi

Khoan cọc nhồi

Cọc khoan nhồi

Khoan cọc nhồi

Cọc khoan nhồi