CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

CAO ỐC VĂN PHÒNG KHANG THÔNG

17/09/2018 14:34:47 352

Địa chỉ : 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư XD&KD nhà Thảo Loan

 

Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT móng đường kính 400mm

                     (Nhân công + máy móc và vật tư)

  • Chiều sâu mỗi cọc : » 42 mét 
  • Khối lượng đã thi công : 122 (cọc)
  • Tổng giá trị hạng mục : 2.307.510.000 (đồng)
Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT đường kính 300mm – tường chắn đất
                     (Nhân công + máy móc và vật tư)
  • Chiều sâu mỗi cọc : » 08 và 11 mét
  • Khối lượng đã thi công : 242 (cọc)
  • Tổng giá trị : 576.707.000 (đồng)