CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

CẦU HỘI ĐỒNG NỈ - AN GIANG

07/05/2019 15:27:00 822

Công trình : XÂY DỰNG CẦU HỘI ĐỒNG NỈ

Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT D600

Chiều sâu : 40 (mét/cọc)

Số lượng : 06 cọc

Địa chỉ : xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang