CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

CẦU VỌNG ĐÔNG - MỸ PHÚ ĐÔNG - TỈNH AN GIANG

09/05/2019 15:03:31 96

Công trình : CẦU VỌNG ĐÔNG - MỸ PHÚ ĐÔNG

Địa chỉ : Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Hạng mục : KHOAN CỌC NHỒI BTCT D600

Số lượng : 28 cọc (chiều sâu 12&29 mét)

khoan cọc nhồi

cọc khoan nhồi

cọc khoan nhồi

khoan cọc nhồi

khoan cọc nhồi

khocn cọc nhồi