CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

CẦU XÃ CƯƠNG + CẦU XÃ PHÚ

17/09/2018 14:34:47 758

Công trình : XÂY DỰNG CẦU XÃ CƯƠNG + CẦU XÃ PHÚ

Nhà thầu chính : CÔNG TY TNHH MTV CẦU ĐƯỜNG CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ : Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT D600

Số lượng : 12 cọc

Thời gian thi công : 10/2017

khoan cọc nhồi

khoan cọc nhồi