CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

ĐƯỜNG DÂY 500KV BẮC NAM

09/05/2019 15:05:21 985

Công trình : Xử lý trụ nghiêng đường dây 500KV Bắc Nam

Nhà Thầu Chính : Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Sông Lam

Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT đk 600mm 

Địa chỉ : KCN Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP HCM

 

khoan cọc nhồi

khoan cọc nhồi

vệ sinh lòng cọc nhồi

khoan cọc nhồi

kiểm tra độ sụt bê tông cọc nhồi

máy móc thiết bị khoan cọc nhồi