CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

KHU NHÀ Ở CAO TẦNG TÂN KIỂNG

17/09/2018 14:34:47 367

Địa chỉ:                35/12 Bế Văn Cấm, P. Tân Kiểng, Q.7, Tp HCM

Nhà thầu chính   Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons

Hạng mục: Khoan cọc nhồi BTCT đường kính 600mm

Chiều sâu: 47m/cọc

Khối lượng thi công: 72 cọc

 

khoan cọc nhồi

khoan cọc nhồi

cọc khoan nhồi

cọc khoan nhồi

cọc khoan nhồi

cọc khoan nhồi