CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

KHU PHỨC HỢP BÁCH PHÚ THỊNH

07/05/2019 15:27:00 204

Dự án : KHU PHỨC HỢP BÁCH PHÚ THỊNH

Gói thầu : THI CÔNG PHẦN HẦM

Nhà thầu chính: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRUNG NAM 18 E&C

Địa chỉ: 2A Phan Chu Trinh, Quận 9, Tp. HCM

Hạng mục: Khoan cọc nhồi BTCT D600

Số lượng: 35 cọc

Thời gian thi công: 9/2018