CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

NHÀ MÁY MAY MẶC FIRST TEAM - TÂY NINH

09/05/2019 15:06:51 432

Công trình : NHÀ MÁY MAY MẶC FIRST TEAM - TÂY NINH

Địa chỉ : Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT D350-500

Số lượng : + Cọc D350 : 72 cọc  -  chiều sâu : 38 đến 40 mét

                 + Cọc D500 : 110 cọc  - chiều sâu : 38 đến 40 mét

Cọc khoan nhồi

Khoan cọc nhồi

Cọc khoan nhồi

Cọc khoan nhồi