CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

STAR CITY NHA TRANG

17/09/2018 14:34:47 983

Địa chỉ               : 72-74 Trần Phú, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Nhà thầu xây dựng : Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cotec (Coteccons)

Hạng mục          : Khoan cọc nhồi BTCT đường kính 500mm (cọc tường vây và móng cẩu tháp)

                                             (Nhân công, máy móc thiết bị)

Số lượng cọc  : 331 (cọc)

Chiều sâu        : 15 (mét/cọc)

Tổng giá trị      : 1.808.539.000 (đồng)

khoan cọc nhồi

khoan cọc nhồi

khoan cọc nhồi

cọc tường vây