CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

TRẠM 500KV PLEIKU 2

17/09/2018 14:34:47 977

           Công trình : TRẠM 500KV PLEIKU 2

Nhà thầu chính : CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN 1 MIỀN NAM

Địa chỉ : Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Hạng mục : Khoan cọc nhồi BTCT D800

Số lượng : 06 cọc

Thời gian thi công : 12/2016

khoan cọc nhồi

 

khoan cọc nhồi

khoan cọc nhồi

 

 

khoan cọc nhồi

khoan cọc nhồi

cọc nhồi sau khi thi công