CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

Hệ thống máy móc thiết bị thi công

Các loại máy móc của Công ty Vương Hùng đều đã được kiểm tra kỹ thuật, đã được chứng nhận đủ tiêu chuẩn để đưa vào sử dụng

Máy khoan cọc nhồi

Máy khoan cọc nhồi

Máy khoan cọc nhồi

 

Máy khoan cọc nhồi

 

Máy khoan cọc nhồi