CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

Công trình :NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI METROPOLE

Hạng mục : KHOAN CỌC NHỒI BTCT D400-500-800

 

cọc khoan nhồi

cọc khoan nhồi

cọc khoan nhồi

cọc khoan nhôi

cọc khoan nhồi

cọc khoan nhồi tường vây